Ülkemizde yangına karşı alınan maddi tedbirler  kapsamında ilk akla gelen tedbir yöntemi yangın tüpü bulundurmaktır. Yangın tüpü gerek evlerde gerekse işletmelerde, İçişleri Bakanlığının hazırlayarak yayınlamış olduğu ve her yıl yeniden güncellediği ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’’ içerisinde belirlenmiş maddelerde bahsedilmektedir. İlgili maddelere göre binalarda yangına ilk anda hızlı bir biçimde müdahale etmek için kesinlikle bir yangın tüpü tam dolu ve kullanıma hazır olarak bulundurulmalı, ilgili bina alanı 500 metre kare alandan az ise kullanılacak olan yangın dolaplarının tüplü yangın dolabı olması ve binanın çeşitli bölümlerinde erişimi kolay biçimde hazır olarak yangın tüpü bulundurulması zorunludur.

iletişim

Karbondioksitli (Co2) Söndürme Cihazları

Karbondioksitli Söndürme Cihazları 10 Kg Co2

Karbondioksitli (Co2) Söndürme Cihazları

Karbondioksitli Söndürme Cihazları 5 Kg Co2

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

50 Kg Yangın Tüpü

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

2 Kg Yangın Tüpü

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

1 Kg Yangın Tüpü

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

25 Kg Yangın Tüpü

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

12 Kg Yangın Tüpü

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

6 Kg Yangın Tüpü

Bulundurulması zorunlu olan yangın tüpü için tedarik aşamasında  nelere dikkat etmeli ve yangın tüpünde hangi özelliklere dikkat ederek tedarik etmeliyiz ?

Yangın tüpü satın alırken ilk dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlıktan imalat ve satış ruhsatı almış olan yangın söndürme tüpü imalat firmalarını tercih etmelisiniz. Piyasada yangın tüpü satan lakin hiçbir ruhsatı ve izin belgesi olmadığı gibi olası bir yangın riski durumunda neredeyse güvenilmez yangın tüpleri imal eden firmaların olduğu gerçeğini de bilerek bu hususa oldukça dikkat etmelisiniz. Sağlıklı olmayan ve izinsiz biçimde ürettikleri yangın tüpü et kalınlığı belirlenmiş standartların çok çok altında olan, içine dolum yaptıkları CO2 köpüğü yerine aslında son derece yanlış olan kireç tozu malzemesi koyan firmaların uygulamaları nedeni ile yangın anında can ve mal güvenliğiniz tehlike de olmaktadır.
Bu sebeple kesinlikle tüplerin satın alımını yapacağınız firmanın yeterlilik ile ilgili tüm belgelerini talep etmeli ve güncel olup olmadıklarına da dikkat ederek yangın tüpü temin etmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta yangın tüplerinin üzerinde yer alan basınç  göstergeleridir.
Basınç göstergeleri akreditasyonu olan ilgili onaylı firmalardan alınarak temin edilmemiş ise yangın tüpü içerisindeki basınç olması gerekenden çok daha fazla bir biçimde azaldığı halde doğru olmayan gösterge yangın tüpü içerisinde yeterli basınç olduğunu gösterebilecek veya arıza yaparak yeterli olan basıncı yokmuş gibi iletip sizi güvenliği konusunda şüphe de bırakacaktır. Bu sebeple basınç göstergelerine son derece hassas bir biçimde dikkat etmeniz gereklidir.

Yangın tüpü temin edildikten sonra yangın tüpü bakım sözleşmesi yapmanızı kesinlikle tavsiye etmekteyiz. Yangın tüpü bakım sözleşmesi içeriğinde 6 ayda bir yangın tüplerini hali hazırda kullanılan yerlere gelerek yedek tüp tedarik edilerek bakıma götürülmesi son derece önemlidir. Bu sebeple satın aldığınız firma ile ilerleyen dönemlerde sözleşme düzenleyerek 6 aylık periyodik bakımların yapılması sistemin olası bir risk esnasında en etkili seviyede işlem görebilmesi açısından gereklidir. Bakımlarını ihmal ettiğiniz yangın tüpü içerisindeki var olan köpük veya gaz zamanla özelliğini yitirecek  ve olası bir yangın anında etkili biçimde müdahalede bulunulamayacak ve yangının ilerleyerek büyümesine bir nevi dolaylı olarak katkı sağlanmış olarak kabul edilebilir. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için özellikle yangın tüplerinin bakımları periyodik olarak yaptırmalı ve süre aralıklarına da dikkat etmelisiniz.